Adrian Bednarczyk

People Data Science

PowerBi Developer

Data Analyst

Web Developer

Adrian Bednarczyk

People Data Science

PowerBi Developer

Data Analyst

Web Developer

HR Dashboard

  • Created By: Adrian Bednarczyk
  • Date: Maj 2023
  • Categories: Business Intelligence

HR Dasboard to must have w każdym dziale HR, który chce być działem opartym na danych z konkretną argumentacją biznesową.
Dzięki temu rozwiązaniu dane dostępne są od ręki, raportowanie przestaje korzyć się ze skomplikowanym procesem gromadzenia danych, a z przyjemnym przyglądaniu się postępom w kluczowych wskaźnikach.

Główne korzyści z wdrożenia:
– automatyzacja procesu raportowania,
– rewizja procesów HR i ich optymalizacja,
– monitorowanie postępów działań HR, szybkie reagowanie w oparciu o dane,
– popularyzacja danych w organizacji, w zespole HR jak i wśród kadry zarządzającej,
– budowa silnej pozycji HR jako mierzalnego i pewnego swoich działań.